Category: Mei gjin namme ha

Ik bin lilk

Wêrom lilk? sille jimme sizze. No, dat sit sa: ik ha ùs bank in adresferoaring stjûrd. Kreas op tiid, der sil it net oan lizze. Earst fia de kompjûter fansels sa as hjoed-de-dei wenstich is. In pear dagen…

Diele mei:

Fyftich euro

Ùs Max is sântsjen jier by ùs mar it begjin fan syn libben wie in minne start. Hy waard oanbean yn de Feanster Krante foar fyftich euro. We koene him ophelje ùt Jobbegea. Noch gjin jier âld en…

Diele mei:

Skûtelwaskje

Der stean ik wer foar it oanrjocht te griemen. Wat ha ik dochs in glandige hekel oan skûtelwaskjen. Pantsje foar pantsje. Kopke foar kopke. Fan de iene hân nei de oare. En dan it gegriem mei teeleppeltsjes, ien…

Diele mei:

Ùtjouwer

“Je moet de verhaaltjes van je blog laten inbinden.” seit myn neef. Hij wennet yn Hollân en hat muoite mei it Frysk lêzen. Mar dochs slacht hy gjin stikje oer. Syn heit wie in Fries en dat lûkt dochs….

Diele mei:

Mei de tiid mei

“Mem moat in smartphone ha.” seit de soan; “Der kin mem alles mei fotografearje,  sms-e  en noch folle mear. Allinnich net kofje sette.“  De oare seit; “Der docht se dochs neat mei. Dy komt yn ‘t laat te…

Diele mei:

Liturgysk

As Meniste gemeente ha wy liturgen. In jier as wat ferlyn fûn ùs foargonger dat er liturgen komme moasten. Hy fûn de tsjinsten tefolle in One Man Show wurden, de minsken moasten ek aktyf mei dwaan. Sûnt dy tiid binne…

Diele mei:

Biste-leafde

It is trije oere yn ‘e moarntiid. Skril wurd ik wekker troch de hûn. Hy is tige obstinaat; der binne in pear katten oan it frijen. Dat mei fansels wol mar wèrom kin dat net yn stiltme sa…

Diele mei:

In wonder

Takomst. Hoe sil it wèze op ùs planeet mei sis mar fyftich jier? Hoe stiet it dan mei `t libben Fan in mins, in plant, in dier? Hoe komt it mei de klimaatferoaring en driigjend kriichsgeweld En bin`wy…

Diele mei:

Buorren

Hawwe jimme ek buorren? Wy ha se wol, der wol ik jimme graach  wat fan fertelle. Achtjen jier wenje wy nò yn dizze strjitte, se neame  it,”it Haskeplan”. De earste tsien jier wennen we yn in oar hûs,…

Diele mei:

Sùtrich waar

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine ,it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is…

Diele mei:
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien