Freonskip

Naamloos-1Kinst my helpe?” seit er wanhopich tsjin myn man.

Wy sitte oan it middeismiel. Hy is op de bank delsige en is syn rie ten ein. Hy hat in bedriuw yn boere-ark. Myn man en hy binne beide ûndernimmers en derby goeie freonen.

Se beprate in protte tegearre en bertrouwe mekoar. Se witte fan mekoar wat wy ek sizze it bliuwt under ùs.

“Ik kin myn wurknimmers de leanen en it fakânsjejild net mear ùtbetelje.” seit er fertrietlik. “Ik sil sjen.” seit myn man en hat mei him te dwaan.

Sa sein sa dien; de freon kin wer fierder mei syn saken. Nei in skofke moat myn man noch es byspringe.

De freon kriget nei ferrin fan tiid in nije baan as direkteur fan in bûtenlânskbedriuw en ferhuzet. Hy docht it goed dêr ha wy fernommen. Mar de freonskip wie oer; wy hawwe nea wer fan him heard.

“Hast er ek spyt fan dast him do holpen hast?” freegje ik myn man. “Nè,” seit er; “ik soe it sa wer dwaan mar wol mei oare kondysjes.”

Syn betrouwen yn de minske hat in flinke knau krige. Hy is hoedener wurden.

Freonskip. Betsjut op inoar oankinne.

Print Friendly, PDF & Email
Abonnearje
Notify of
guest

5 Comments
Âldste
Nijste
Inline Feedbacks
View all comments
Elske

Sa fier as myn eachweid rikke kin sjoch ik dat ‘k nea ferjitten bin En oan wa’t my aanst ferliest, wol’k ien ding noch wol kwyt Jim hâlde altyd wat Lok by jim yn jim leafde en jim striid En aansen bin ik âld en wiis Kin de hjerst my goed fermeitsje want de stoarm sil my net reitsje En wa’t aanst, op in diiz’ge dei Dy ris freget: ‘hiesto freonen?’ ûnthâld dan goed, do wiest in freon fan my As myn eagen dôvje yn it griis dan bin ik âld en wiis Ut Ald en wiis, in bewurking fan… Lês mear »

Appelvrouw

Ik denk dat iemands normen veranderen als hij een andere levensstandaard krijgt.

J.P.

Het is als mijn moeder pleegt te zeggen, ‘sommige mensen hebben een geweten als een vergiet’, we leren allemaal en elke dag dingen die we misschien niet voor mogelijk hebben gehouden.
Yn geef Frysk, ‘what doesn’t kill you makes you stronger!’